Historia

Dyrektor K. Purzycki i kierownik A. Listewnik podjęli starania o budowę nowej szkoły z warsztatami i internatem. Sprawa posuwała się bardzo powoli. Trzykrotnie zmieniano lokalizację. Początkowo kompleks budynków miał stanąć na Wzgórzu Wolności, potem przy ul. Chodkiewicza, ostatecznie wybór padł na ulicę Słoneczną 19.

1 września 1969 r. nastąpiło rozpoczęcie nowego roku we własnym nowoczesnym przestronnym budynku szkolnym Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2. Nieco później  – w styczniu 1970 r. – oddano do użytku internat dla 200 uczniów, a we wrześniu warsztaty.

Zmieniło się kierownictwo internatu Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2: odszedł Jerzy Porankiewicz, a jego funkcję przejął na 3 lata nauczyciel warsztatów Stanisław Gapiński, następnie Eugenia Chmielewska. Od 1.08.1976 r. kierownikiem internatu został Stanisław Jenerowicz. Ostatnim kierownikiem była Iwona Kaja.

1 września 2006 r. Internat Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 został przekształcony w Bursę nr 3, którą kieruje od początku do chwili obecnej pani dyrektor – Alicja Pućka.

 

Historia na kartach naszych Kronik